CH Play Store APK
Link APK:
Bấm vào đây
Link MOD:Bấm vào đây
Link MOD 2Bấm vào đây
(Google Play):Bấm vào đây


Về cơ bản, Google Play Store APK mới nhất 16.2.25-all (81622500) 2019 là trung tâm của mọi thứ để thêm vào thiết bị Android cho các mục đích khác nhau.

Điều phổ biến nhất là các công cụ cụ thể là cần thiết để làm một cái gì đó trong việc sử dụng một thiết bị vì vậy đó là ý tưởng của cửa hàng này với rất nhiều ứng dụng ở đó. Đây là một tính năng mặc định của các thiết bị Android giống như App Store trong các thiết bị iOS.

Sẽ có rất nhiều ứng dụng để tìm kiếm, tải về và sử dụng, đặc biệt với thực tế rằng Android là một nền tảng nguồn mở cho phép ngày càng nhiều người phát triển và sản xuất các ứng dụng để đáp ứng các nhu cầu và mục đích khác nhau trong việc sử dụng các thiết bị Android.