Kill Shot Bravo
Bản APK:Bấm vào đây
Bản MOD 1: (MOD năng lượng)Bấm vào đây
Bản MOD 2: (MOD đạn)Bấm vào đây
Bản CH Play:Bấm vào đây