Pixel Gun 3D
Tải APK: (OBB)Bấm vào đây
Tải MOD:Bấm vào đây
Tải MOD APK + OBB :Bấm vào đây
 CH Play (Google Play):Bấm vào đây