Stick War: Legacy
Bản APK:Bấm vào đây
Bản MOD: (Gems)Bấm vào đây
Link OBB DATA:Bấm vào đây
 (Google Play):Bấm vào đây